Artikler

20. mars 2022

Årsmøte og medlemsmøte 2022

Årsmøte og medlemsmøte onsdag 30. mars kl. 1900 
Tilbygg Framhallen, 2. etg. Reidar Teigensvei 7, Larvik.
Entre: Gratis! VELKOMMEN!

• Årsmøte: – Årsmelding, økonomi – regnskap og budsjett, valg av styre.

Årsmøtet avholdes før pausen. Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.
• Medlemsmøte: – Telemetriundersøkelsene i Lågen. Foredrag v/Finn Økland.
– Generelt om kultiveringsarbeidet.
– Eventuelt.
– Utlodning.