Artikler

12. mars 2015

Årsmøte / medlemsmøte Lågens Framtid

Årsmøte: – Årsberetning, økonomi.
Medlemsmøte: – Foredrag “Etter anadrom fisk i norske og canadiske elver.”  Om fiske etter laks og steelhead i Norge og Canada.

– Status kultiveringsarbeidet
– Pizza, kaffe & mineralvann
– Utlodning av flotte premier!
                  
Torsdag 26. mars kl. 1900
Thor Heyerdal videregående skole, Hoffsgt. 6 v/Fram
Entre: Gratis!    VELKOMMEN!

Program for årsmøte:

• Årsmelding
• Økonomi – Regnskap og budsjett
• Valg av styre
• Innkomne saker

Årsmelding:
Årsmelding med status for alle aktiviteter i LF vil bli framlagt på årsmøtet.

Økonomi – Regnskap og budsjett:
Regnskap og budsjett vil bli framlagt på årsmøtet.

Valg:
Valgkomiteen v/leder Dag A. Askeland framlegger forslag til styre. Leder og valgkomite velges av årsmøtet.
Styret er selvkonstituerende, med unntak av leder som velges av årsmøtet.


Årsmøtet avholdes før pausen.  Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.

Etter pausen fortsetter vi med medlemsmøte.


Program for medlemsmøte:

“Etter anadrom fisk i norske og canadiske elver.»  Svein Røbergshagen foredrar til bilder og film.

Bli først med på kryss og tvers i norske lakseelver, fra Vestlandet gjennom Trøndelag og nordover til Alta. Vi besøker Lærdal, Eira, Gaula, Orkla og Alta, alle med sine særegne utfordringen for en som vil ta laks på flue. Vi forflytter oss deretter til steelheadfiske på den canadiske vestkysten. Steelhead kan sies å være stillehavs-sidens svar på vår laks, men er mer aggressiv, minst like utfordrende i valg av teknikker og fluer og lever i elver som levner fiskeren ensom med store bestander av svartbjørn og grizzly. Jeg vil formidle inntrykk fra over ti års fantastisk fiske i disse elvene.”

Svein Røbergshagen jobber til daglig hos Nordisk Fiskeutstyr i Oslo og er fluefiskeskribent i diverse sportsfiskeblader og har også gitt ut  filmer om ørretfiske.

• Informasjon om oppsynsarbeidet i Numedalslågen (SNO/Politiet)

• Nytt om kultiveringsarbeidet

• Eventuelt

• Utlodning med flotte gevinster


Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte!


Hilsen Styret
28. februar 2015