Artikler

6. februar 2010

80% døde eller ubefruktede på klekkeriet

Vi må desverre konstantere opp i mot hele 80% (ca 100.000) døde eller ubefruktet rogn på klekkeriet.
Fenomenet fremstod så og si i ett moment, utløst da rognen ble vasket og sjokkbehandlet søndag 31.01.2010. Dette er trist og leit, både med tanke på at vi får svært lite yngel igjen til slutt ut på bekkene – og alle dugnadstimene som er – og blir lagt ned i prosessen med stamfiske og pass av klekkeriet. (kan nevne at kun stamfisket i seg selv er et resultat av ca 630 dugnadstimer i 2009).

Vasking av rognen skjer i siste fasen før klekking mens rognen er på det mest hardføre stadiet – der man også får skilt ut ubefruktede eller døde lakserogn i prosessen – derfor også kalt sjokkbehandling.

Samtidig som vi vasker rognen – vaskes også renner og klekkekasser for humus og andre ting som måtte være nødvendig.

Dette er intet mindre enn det sørgelige syn av en(av mange) klekkekasser som kun har et fåtall levende øyerogn som skal få klekke og vokse opp.

Resten(alt det hvite) må bort så fort som mulig før det blir soppdannelser.

Det ble en stor jobb, selv om nye og mer effektive plukkemetoder raskt ble utviklet. Hele 5 dager for flere mann fra Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk tok det før vi var ferdig med det som viste seg frem som dødt etter rognvaskingen.

Årsak:Noen eksakt konklusjon er det umulig å komme med, men etter at de ansvarlige for kultiveringen har hatt samtaler med veterinærinstituttet og lokal viltekspertise kommer det frem at dette «må» stamme fra befruktningen. Enten så har det vært utgytt hannfisk(gytt på elva før stamfisket) med dårlig kvalitet på cellene i melka – eller så har det skjedd noe unisont i befruktningsprosessen frem til rognen ble lagt ut i klekkekassene på klekkeriet.
Nå skal det sies at hensikten med stamlaksproduksjonen i Numedalslågen er at – vi skal lære dette faget, slik at vi er i stand til å ha en beredskap den dagen elva trenger kunstig hjelp for at villaksstammen i Numedalslågen skal overleve. Den erfaringsmessige kunstige yngelproduksjonen til kultiveringsgruppen er estimert til å være 4 – 5 % av totalproduksjonen i elva, så effekten av dette spesifikke tapet med tanke på laksens tilbakekomst er relativt liten.
lagens-framtid.no henstiller til lederne i kultiveringsgruppene – LF – LJFL og Numedalslågen forvaltningslag som er ansvarlig for dette arbeidet om å sette seg ned og sammen gå i gjennom de kjente prosedyrer som er fulgt, med tanke på tid for stryking(laksen gyter stadig tidligere), og de kjente prosedyrer for selve strykeprosessen inkludert transporten til klekkeriet, slik at man får brakt på det rene om man har et forbedringspotensiale.
lagens-framtid.no forfølger denne saken(!)

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen