Artikler fra Stikkord: skjellprøver

Skjellprøveanalyser for 2023

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap […]