Telemetriundersøkelse

Grunnlagsinformasjon for forvaltning

Lågens Framtid bidrar med dugnad og lokal innsats i telemetriprosjektet som skal gå over flere år. Vi startet i 2019 med å fange, merke og peile laks som vandrer opp Numedalslågen + Hagnesvassdraget.

En felles forståelse

Prosjektet er støttet av Direktoratet for Naturforvaltning og ledet av NINA i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og formålet er å finne vandrings og fangstmønster for laksen, og derav også en felles forståelse med samme utgangspunkt, på tross av forskjellige interesser i Numedalslågen.

Sammen med LF så bidrar enkelte kilenotfiskere, Lardal Jeger og fisk, Numedalslågens forvaltningslag og grunneierne i Hagnes.

Lokal innsats

Laksen fanges ved hjelp av kilenot i Larviksfjorden (mulige alternative metoder om nødvendig), der den etter hvert blir påsatt radiosendere som regelmessig peiles via faste stasjoner, og mobilt utstyr. Det meste av dette blir basert på lokal innsats med faste ansvarshavende til de forskjellige oppgavene/strekningene på elva.

Tilbakemelding og fangst

Vi fanger og merker lakser som kan følges i linken under.
Laksene som er merket kan du følge på sporingssidene her underveis i prosjektet. Om det fanges radiomerket laks er det fint om Morten Kvammen varsles på tlf: 40382517 for info angående behandling av  radiosender etc.