Kultivering

Kultiveringsarbeidet

Medlemene i Lågens Framtid består hovedsakelig av fiskere med ulike interesser av typer form for laksefiske. Men med felles interesse i å bevare Numedalslågen som en fremtidig perle av en lakseelv. Derfor er det naturlig at foreningen deltar i kultiveringsarbeidet i elva i sammarbeid med Numedalslågen forvaltningslag og Lardal Jeger og Fiskarlag.

Formålet med kultiveringsarbeidet i Numedalslågen er å holde en beredskap dersom det skulle oppstå sykdommer eller andre forhold som vesentlig reduserer den naturlige reproduksjonen i elva. Dette arbeidet består i å opprettholde og videreutvikle mest mulig lokal kunnskap om drift av stamfiskhus og klekkeri, samt årlig produksjon av ca 100.000 plommesekkyngel for utsetting i ikke lakseførende sideelver nedenfor Hvittingfoss.

Stamfisket

Stamlaksen fanges ved hjelp av stangfiske, og foregår ved at fiskere går sammen i par og bistår hverandre 100% for å sikre en human og skadefri landing av fisk som skal nyttes til stryking.

Stamfisket foregår helgene i oktober – en tid da fiskerne kan oppleve både kulde, snø, sludd og regn.

En viktig taktikk på stille dager er å la elva hvile en halvtimes tid, da får fiskerne varme, mat og sosialt samvær, mens laksen får ro til å sige på plass der fiskerne ønsker å ha den.

Stamlaks klar for stryking. Bare man tar det pent, blir laksen villig med på det som skal skje.

Stryking av stamlaks.

Resultatet av årets stamfiske ligger i klekkeriet i form av 120.000 befruktede rognkorn som skal passes frem til klekking i vinter og utsetting i sidevassdrag til våren.

Yngelutsetting i Haugselva 2009

Yngelen blir spredd rundt på sidebekker som ikke er lakseførende når isen smelter og insektene(mat for yngelen) begynner og klekke.