Artikler fra Forfatter: Insite

Det klekkes så smått nå…

Det begynner så smått og skje ting på klekkeriet…8 plommesekkyngel svømmer rundt i klekkekassene. Det store «rykket» ventes om ca […]

Vasking av lakserogn

Fem man stilte på klekkeriet for å vaske lakserogn.Disse må plukkes bort for å unngå soppdannelse. Rognen skylles forsiktig i […]