Lågens Framtid

En interesseorganisasjon for Numedalslågen

Oppdag Lågens Framtid

Innkalling til årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Lågens Framtid torsdag 16/3, kl. 19.00.Møtet holdes i Framparken, (tilbygg Framhallen), Reidar Teigens vei i […]

Stamfiske og stryking av laks

Årets stamfiske og stryking av laks er nå gjennomført. All laksen vi trang ble i hovedtrekk fisket opp i åpningshelgen, […]

Medlemskap

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, opprettholde en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.

Om Lågens Framtid

Lågens Framtid skal være et fellesforum og talsrør for brukergrupper av Numedalslågen, og skal arbeide med saker som fremmer og ivaretar Lågens biologiske mangfold, sunn forvaltning av ressursene i nærmiljøet og sikrer elva en god framtid.