header photo


Koronaåret 2020

Regnskap og utvalgsrapporter for 2019, og 2020 vil bli lagt frem ved neste årsmøte, og styret fortsetter uforandret frem til det er mulig å samle  medlemmene igjen. Vi håper og tror vi skal få   [les mer...]

Årsmøte 2020

Årsmøtet som var planlagt torsdag 26. 03. 2020 er utsatt på ubestemt tid. Hold dere alle desinfisert, så møtes vi når situasjonen i samfunnet er   [les mer...]

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte / medlemsmøte Sted: Tilbygg Framhallen 2. etg., Reidar Teigensvei 7, Larvik. Dato: Torsdag 14. 03. 2019. Tid: Kl. 19:00. Program for årsmøte: • Årsmelding •   [les mer...]

Årsmøte 2018

Årsmøte og medlemsmøte torsdag 22. mars kl. 1900      Thor Heyerdal videregående skole, Hoffsgt. 6, kantine 2. etg. Program: •  - Redningsdåd i Lågen med hedring av   [les mer...]

Overvåkingsfiske

Overvåkingsfiske etter innslag av rømt oppdrettslaks i Nummedalslågen. Som en del av overvåkingen av laksebestanden på nasjonalt plan har Lågens Framtid påtatt seg å gjennomføre   [les mer...]

Yngelutsetting - Årets vakreste eventyr

Nylig har vi fått all yngel etter fjordårets stamfiske ut i sidebekker til Numedalslågen. En av årets hovedinnsatser for laksekultiveringen i Lågen trigger mange, både godt voksne og unge menn(damene er   [les mer...]

Årsmøte og medlemsmøte 2017

Det kalles inn til årsmøte og medlemsmøte på Thor Heyerdal videregående skole, Hoffsgt. 6 (v/Fram) Kantina 2. etg. Torsdag 16.03.2017. Kl. 19:00. Program for   [les mer...]

Innspill midtsesongevaluering 2016

Midtsesongsevalueringen 2016 i Numedalslågen. Lågens Framtid vil i år igjen gjerne komme med noen innspill til årets midtsesongevaluering. Vi ser i år at det kan være en gjennomsnittssesong i Lågen   [les mer...]