Artikler

15. mars 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Lågens Framtid torsdag 16/3, kl. 19.00.
Møtet holdes i Framparken, (tilbygg Framhallen), Reidar Teigens vei i Larvik.

Program for årsmøte:
Årsmelding m/utvalgsrapporter 2022
Økonomi – Regnskap 2022 og budsjett 2023
Foreningens arbeidsprogram for 2023
Fastsettelse av kontingent for 2024
Innkomne saker
Valg av styre for 2023

Årsmelding:
Årsmelding med status for aktiviteter i LF vil bli framlagt på årsmøtet.

Økonomi – Regnskap og budsjett:
Regnskap og budsjett vil bli framlagt på årsmøtet.

Valg:
Valgkomiteen v/leder Dag A. Askeland framlegger forslag til styre. Styret og valgkomite velges av årsmøtet.

Merk vedtektenes punkt 5: Ytrings- og stemmeretten er betinget av betalt kontingent.

Årsmøtet avholdes før pausen.
Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.


Etter pausen fortsetter vi med medlemsmøte.

Program for medlemsmøte:
«Laks- og sjøørretfiske i Eresfjord», foredrag ved «Fiskejegeren» Ole Martin Gilbu. Ole Martin har i mange år oppsøkt Vestlandets mange lakseelver. I dette foredraget tar han oss med til Eresfjord. Eira elv renner glassklar mellom høyreiste fjell og munner ut innerst i Eresfjord på Nordvestlandet. Eira er vurdert til et av Norges vakreste vassdrag og ble “oppdaget” av engelskmennene allerede rundt 1850-tallet.
«I 2017 oppdager jeg elven, og allerede etter første besøk ble dette en elv jeg har fått et spesielt forhold til..»


Generelt om kultiveringsarbeidet.
Eventuelt.
Utlodning

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte!