Artikler

Årsmelding kultivering

Årsmelding forkultiveringsarbeidet i Numedalslågen 2009 Et forsiktig overslag viser at Lågens Framtid (LF) har bidratt med mer enn 800 timer […]

Så smått begynt å klekke

Det har så smått begynt å klekke på klekkeriet for stamlaks i Numedalslågen.Selv om det er litt tynt med øyerogn […]

Kontroll av yngeloverlevelse 2009

Som en kvalitetskontroll på kultiveringsarbeidet, gjennomføreres det hvert år el-fiske på et utvalg av utsettingslokalitetene.Den 29. juli 2009 kontrollerte Numedalslågen […]

Laksekonferansen i Trøndelag

Lågens Framtid var tilstede på konferansen 3. og 4. februar.Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Norske Lakseelver inviterte til en spennende […]

1 12 13 14 15 16 18